Geslaagde online ledenvergadering

10 februari 2021


Het was even wennen, apparaten goed instellen en soms wat bijgeluiden, maar de online vergadering is goed verlopen. Alle agendapunten zijn behandeld met tot slot een presentatie over gebruik en toepassing clubwebsite en clubapp.

Besluiten: rekening 2020, begroting 2021 en contributie 2021 zijn conform voorstel aangenomen; Kascommissieleden 2021 zijn Petra en Kee, op de resevelijst staan Paulien en Gerrie.
Onder digitaal applaus is Henkjan voor een jaar herkozen als voorzitter, Anneke herkozen voor 3 jaar, Bennie Gast aangetreden als nieuwe penningmeester en is Danielle het nieuwe algemeen bestuurslid;
TC Mentheda heeft vanaf heden een rookvrij tennispark, dit beleid zal door het bestuur op diverse manieren kenbaar worden gemaakt.

Nieuwscategorieën