Afmelden

Voor het afmelden als lid van TC Mentheda kun je een mail sturen naar [email protected]
 
Let op! Je lidmaatschap en contributie gelden per kalenderjaar.
Het lidmaatschap is / wordt aangegaan t/m 31 december van een jaar en wordt zonder schriftelijke opzegging vòòr 1 januari telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Zonder opzegging ontvang je een contributienota.