Contributie

TC Mentheda kent 2 type leden met bijbehorende contributie.
De peildatum voor de leeftijd-gebonden contributie is 1 januari.

Tarieven 2023
Senior *  € 90,-
Junior **  € 45,-
 Toeslag competitiespelende leden € 10 per knltb competitie
 
*     Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder;
**   Junioren zijn leden tot en met 17 jaar. In het jaar dat ze 18 jaar worden, worden zij Senior
 
Pasfoto
Bij aanmelding als lid dient een recente pasfoto te worden ingeleverd via de ledenadministratie. Kan ook digitaal via [email protected]
Deze is voor de clubadministratie (gebruik in ledenlijst en clubapp) en voor de KNLTB pas wanneer wordt deelgenomen aan toernooien en competities.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 12 voor senioren en € 6 voor junioren.
Dit bedrag wordt tegelijk met de eerste contributie geïnd.
 
Sleutelgeld (borg)
De borg voor sleutels bedraagt:
Toegangshek €  7
Kantine         € 16
Wanneer is aangegeven dat men de beschikking over de sleutel(s) wil, wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de sleutels te worden ingeleverd en wordt de borg terugbetaald.
 
Gezinskorting
Voor gezinnen met 4 of meer leden op één huisadres wordt een korting gegeven op de contributie. 
15% - Bij 4 leden uit 1 gezin 
25% - Bij 5 of meer leden uit 1 gezin 
 
Bankrekening
Het banknummer van TC Mentheda te Middelstum bij SNS bank is: NL52 SNSB 0901 6052 98