Bedankt

Aan het bestuur, de feestcommissie, vrijwilligers en alle andere leden van onze mooie club TC Mentheda

Op deze manier wil ik nogmaals iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft meegeholpen tot het doen slagen van het 40 jarig jubileum van TC Mentheda. Ondanks de coronamaatregelen was het een zeer spontane en enthousiaste middag!

En daar bleef het niet bij, het werd voor mij zelfs een emotionele middag. Door toedoen van een aantal lieve mensen waren er voorbereidingen in gang gezet om mij te bedanken voor 40 jaar baancommissaris zijn. Toen ik door Steven met een vindingrijke slagenwisseling aan het werk werd gehouden, zag ik in mijn ooghoeken onze burgemeester de heer Engels binnenkomen, maar ook familieleden kwamen mee.  Het bleek het begin van een overrompelende ervaring.

Ik werd van de baan geroepen en vervolgens begon ik langzaam te begrijpen wat er te gebeuren stond.  Volledig verrast bleek ik de eer te hebben om door Zijne Majesteit de Koning te zijn onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau! Het bijbehorende lintje werd door mijn lieve vrouw Noor opgespeld. Wij hoefden gelukkig geen 1,5 meter afstand te houden. 

Dat deze eer mij te beurt is gevallen temidden van zoveel leden, waaronder  onze kinderen en  kleinkinderen, stemt mij heel dankbaar!

Het werd door dit alles een dag om nooit te vergeten en ik hoop nog jaren in goede gezondheid lid te mogen zijn van ons mooie TC Mentheda!

 

Middelstum, september 2020.

Jan Gast.