Corona update per 14 oktober 2020

N.a.v. de persconferentie van afgelopen dinsdag 13 oktober 2020, zijn er aanvullende maatregelen bekend gemaakt in de strijd tegen het coronavirus. 
 
Op de reeds genomen maatregelen van 29 september j.l. heeft het kabinet verzwarende maatregelen aangekondigd vanwege het snel oplopende aantal corona-besmettingen in ons land. Gelukkig mogen wij blijven tennissen (ook dubbelen) en daar zijn wij blij mee. Lees het onderstaande bericht even goed door voor de genomen maatregelen.
 
Wat zijn de nu geldende regels:

Algemene regels

·       Naast de kantine zijn nu ook douches en kleedkamers gesloten. De wc’s zijn alleen in noodgevallen te gebruiken.
·       Wees niet eerder dan 10 minuten voor het trainen of een potje tennis aanwezig op het park.
·       Publiek is niet toegestaan.
·       Blijf niet onnodig lang op het park en ga daarom direct naar het tennissen naar huis.

Competitie
·       De competitie 2020 is vroegtijdig beëindigd.

Tossen
·       Georganiseerde wedstrijden/tossmomenten voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen interne competitie, tossavond en/of laddercompetitie. Een onderling partijtje spelen kan wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en dat het park na het spelen direct wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op.

Vrij tennissen / baan reserveren
·       Voor het vrij tennissen zal er weer een baan gereserveerd moeten worden. Dit kan op twee manieren;

1. Via de clubapp

Ga in de clubapp naar:
·       menu Spelen,
        ·       baan reserveren,
        ·       datum kiezen
        ·       spelers uit de ledenlijst kiezen ( gast c.q. introducé invullen kan ook),
        ·       hoofdboeker aanvinken,
        ·       opslaan.
·       Elke deelnemer waarvan  e-mailadres bekend is krijgt dan een bevestigingsmail.

2. Via het formulier op de website https://www.tcmentheda.nl/form/formulier_baanreservering (toekenning zie je na verwerking terug in de clubagenda).

Dubbelspel
·       Dubbelen bij tennis kan en mag, mits er altijd bewust 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Training
·       Trainingsgroepen van 8 personen mag, zolang deze duidelijk zichtbaar in 2 groepen van 4 spelers (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn op 2 banen en de groepen niet gemengd worden. Stan zal zijn trainingen hierop aanpassen.

·       Ouders zetten hun kinderen af bij toegangspoort en mogen het tennispark niet op. Deze maatregel is ongewijzigd van kracht.

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Klik hier voor een schematisch overzicht van de Richtlijnen bij tennis.

Mocht je nog vragen hebben, kijk dan eerst even op de site van de KNLTB; https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/

Of op https://corona.knltb.nl/media/ib0e2j0o/sport-specifieke-richtlijnen-tennis-en-padel-fase-6.pdf

En natuurlijk voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!! 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 
• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar; 
• vermijd drukte; 
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
• schud geen handen; 
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

Groeten en blijf gezond,

Bestuur T.C. Mentheda